Utvidet personvernpolicy

Vi behandler (noen få!) personopplysninger om deg

Når du bruker Ufilm trenger vi et par opplysninger om deg for å kunne tilby den tjenesten vi ønsker. Vi behandler så lite personopplysninger som mulig, og gjør det selvsagt på måte som ivaretar deg og dine rettigheter. Nedenfor gir vi deg en kort oversikt over hvilke opplysninger vi bruker om deg, og hvilke rettigheter du har. Vil du ha utfyllende informasjon, finner du det her!

1 Ufilm er behandlingsansvarlig

Daglig leder er på vegne av Ufilm behandlingsansvarlig for virksomhetenes behandling av personopplysninger.

2 Hvilke personopplysninger om deg lagrer vi?

Vi lagrer følgende personopplysninger om:

 1. Brukere: Navn og e-postadresse.
 2. Ansatte: Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, fødsels- og personnummer, kjønn, kontonummer og skatteopplysninger.
 3. Styremedlemmer: Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, fødsels- og personnummer, kjønn, kontonummer og skatteopplysninger.
 4. Eksterne samarbeidspartnere og andre relevante kontakter: Navn, tittel, arbeidssted, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

3 Formålet med behandlingen

Formålet med behandlingen av personopplysningene er følgende:

 1. Brukere: Oppfylle abonnementsavtale.
 2. Ansatte: Oppfylle ansettelsesavtale, løpende orientering om virksomhetens drift.
 3. Styremedlemmer: Oppfylle avtale verv, løpende orientering om virksomhetens drift.
 4. Eksterne samarbeidspartnere og andre relevante kontakter: Oppfylle forretningsmessige samarbeidsavtaler, markedsføring og invitasjoner.

4 Grunnlaget med behandlingen

Grunnlaget for behandlingen av personopplysningene er følgende:

 1. Brukere: Oppfyllelse av avtale (personvernforordningen/GDPR artikkel Art 6 (b)) og samtykke (Art 6 (a)).
 2. og 3. Ansatte og styremedlemmer: Oppfyllelse av avtale (artikkel Art 6 (b) og (d)), rettslig forpliktelse (Art 6 (c) og 9 (d)) og samtykke (Art 6 (a)).
 3. Eksterne samarbeidspartnere og andre relevante kontakter: Oppfyllelse av avtale (Art 6 (b) og (d) og 9 (d)) og samtykke (Art 6 (a)). Våre kontakter kan når som helst takke nei til å motta informasjon fra oss.

5 Innhenting av personopplysninger

Ufilm innhenter ikke informasjon fra informasjonskapsler/cookies på våre nettsider.
Personopplysningene er innhentet på følgende måte:

 1. Brukere: Ved brukerens registrering og pålogging.
 2. og 3. Ansatte og styremedlemmer: Ved inngåelse av avtale om ansettelse eller verv, innhenting av opplysninger fra relevante registre (Skatteetaten mv.).
 3. Eksterne samarbeidspartnere og andre relevante kontakter: Personopplysninger som er gitt ved inngåelse av samarbeidsavtale eller liknende inngåelse av formelt eller uformelt samarbeid.

6 Utlevering av opplysninger til tredjeparter

For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter inngåtte avtaler samt offentligrettslige forpliktelser utleveres nødvendige opplysninger til:

 1. Brukere: Personopplysninger om brukere behandles kun av Ufilm som behandlingsansvarlig og av våre databehandlere, jf. pkt. IX.
 2. og 3. Ansatte og styremedlemmer: Våre samarbeidspartnere for regnskap, forsikring, pensjon og datatjenester (server- og epostsystem), samt til NAV og skattemyndighetene, Brønnøysundregistrene.
 3. Eksterne samarbeidspartnere og andre relevante kontakter: Våre samarbeidspartnere for utsendelse av nyhetsbrev/epostutsendelser, webutvikler.

7 Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil fem år, i henhold til de til enhver tid gjeldende krav som følger av loven.

 1. Brukere: (…)
 2. og 3. Ansatte og styremedlemmer: Oppbevares i digitalt arkiv og slettes på forespørsel.
 3. Eksterne samarbeidspartnere og andre relevante kontakter: Slettes av Ufilm på forespørsel fra den registrerte eller så snart formålet med behandlingen er oppnådd.

8 Rettigheter for den registrerte

Dersom vi behandler personopplysninger om deg har du en rekke rettigheter:

9 Databehandlere

Ufilm har til enhver tid databehandleravtaler med eksterne virksomheter som behandler personopplysninger på oppdrag fra Ufilm. Disse er per i dag:

 • Google Workspace
 • Kinsta
 • Mux
 • Afi Backup (backup av Workspace)
 • Feide
 • Vipps
 • …(regnskap osv.)…

10 Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll.

11 Kontaktinformasjon

Lurer du på noe? Vi vil gjerne høre din mening. Du kan ringe, maile eller sende oss brev hit:
E-post: hei@ufilm.no Telefon: Adresse: