logo

Tilgjengelighetserklæring

Det er kun offentlige virksomheter som er pålagt å ha tilgjengelighetserklæring.

En tilgjengelighetserklæring handler om hvordan en offentlig virksomhet møter lovkravene om universell utforming og å være tilgjengelig for alle. Ufilm er ikke omfattet av kravet til tilgjengelighetserklæring, men vi har høye ambisjoner for tilgjengelighet og velger blant annet derfor å likevel publisere en tilgjengelighetserklæring på ufilm.no.

Tilgjengelighetserklæring for ufilm.no

Vi er opptatt av at alle skal kunne benytte Ufilm, vi etterstreber å følge kravene i forskriften og WCAG 2.0 slik de er beskrevet hos UUtilsynet og jobber systematisk frem mot EUs webdirektiv (WAD) og WCAG 2.1 som trer i kraft 1 februar 2023.

Vi har dessverre noen avvik vi trenger å rette opp:

Vi jobber med å korrigere disse avvikene nå:

Si fra til oss om manglende tilgjengelighet? Enten det er noe som ikke fungerer som det skal, språket vanskelig å forstå eller det noe annet med tilgjengelighet. Vi vil gjerne høre fra deg!