logo

Våre samarbeidspartnere

Ufilm er et prosjekt som krever mye kompetanse på flere felt. Vi er helt avhengige av det gode samarbeidet vi har med virksomheter og organisasjoner som støtter oss finansielt eller er aktive samarbeidspartnere i kraft av sitt virke, kompetanse eller nettverk.

I tillegg til samarbeidspartnerne under har vi stadig samarbeid med, og får støtte fra, andre virksomheter og personer.

Klaveness-stiftelsen samarbeider med Ufilm om produksjon av filmer.

Stiftelsens formål skal er å dele ut midler til allmennyttige formål. Stiftelsen støtter tiltak innenfor sektorene helse, ungdom, utdanning og vern om havet og livet i dette, men det kan også gis støtte til allmennyttige formål av annen art.

Impact Startup Norge tilbyr en fem måneders akselerator skreddersydd for tidligfase-gründere som jobber med å løse samfunnsutfordringer.

«Ufilm kom inn i akseleratoren med sin solide erfaring og komplementære team. De vet godt hvor skolen trykker og har ekstremt gode forutsetninger for å bidra til at flere barn mestrer matte. Sammenhengen mellom matteferdigheter og fullføring av skolegang er dokumentert. Et supplement til undervisning for elever og foreldre kan ha stor positiv samfunnseffekt.»

Marte Sootholtet, Daglig leder, Impact Startup Norge

AntiDiffer bistår Ufilm med å designe ut forslag til grafisk profil, ikoner, interaksjon og webdesign.

“AntiDiffer er designpartner, og leverer brukeropplevelse- og interaksjonsdesign, samt grafisk design og veiledning om universell utforming. Sammen sørger vi for å følge gjeldende retningslinjer og skape best mulig opplevelse for alle typer brukere.”

Aron Lindegård, Lead Designer, AntiDiffer

Advokatene Graasvold & Stenvaag bistår Ufilm med utvikling av brukervilkår og personvernerklæringer.

“Vi er et av landets ledende firmaer innen juridisk rådgivning til skapende og utøvende kunstnere, og deres samarbeidspartnere. Vi baserer vår rådgivning på over 20 års erfaring på feltet, og tilbyr praktisk rettet veiledning innen alle relevante områder, bl. a. opphavs- og medierett, kontraktsrett og personvern.”

Hans Marius Graasvold, Advokat, Advokatene Graasvold & Stenvaag

Otte bistår Ufilm med veiledning om sikkerhet og personvern med spesielt fokus på at Ufilms brukere i hovedsak er barn og ungdom. I tillegg bistår Otte med lokaler til innspilling av filmene.

«Det betyr mye å kunne bruke vår kompetanse om personvern for å kunne bidra til gode, sikre og personvernvennlige løsninger for barn og unge. Dette er en særlig sårbar gruppe, noe Ufilm og Otte tar på alvor.»

Cathrine Vånge Singstad, Partner, Otte

Affeksjon brenner for solid språkarbeid. Ord er verktøy som trengs for å samarbeide og nå fram til andre. Ved å jobbe med språk jobber man også med selve ideen: med å spikke og file til tanken står tydelig fram, både for de som sender beskjeden, og for de som mottar. Klart språk betyr tydelig tanke.

«Jeg har arbeida med ledelse, språk og strategisk kommunikasjon hele yrkeslivet. For meg er det viktig å bruke kreftene på å løse oppgaver som gjør verden til et bedre sted. Jeg vil være med på å løfte opp ideer som skaper virkelig forandring, sammen med andre som har gjennomføringskraft og mot. UFILM er en sånn idé.»

Anne Marit Godal, grunnlegger