Prosent

I filmene om prosent skal du lære hva prosent er, hvordan du finner prosenten av et tall, sammenhengen mellom prosent, brøk og desimaltall og hvordan du regner ut rabatter. Mot slutten vil du også lære formelen som løser alle oppgaver som har med prosent og rabatt å gjøre.

Under hver film er det nå ekstraoppgaver du kan jobbe med, klikk på ▶ så få du tilgang til dem.

tips til hvordan du bør jobbe med filmene! (klikk på ▶ for å se tips)

Vi har satt filmene med Håvard i en rekkefølge vi tenker er lurt å følge, men du kan se filmene i den rekkefølgen du vil, og så ofte du vil. Vi håper også du vil dele disse filmene med andre.

Den beste måten å jobbe med filmene på er; sett videoene på pause så ofte som du trenger, spol også tilbake om du trenger det.

Skriv opp stykket Håvard jobber med, og skriv det han gjør. Etter videoen prøver du å regne det en gang til uten video, så ser du videoen en gang til.

Kontakt oss om noe er uklart, eller du mener du mangler en forklaring Lykke til!

Hva er prosent? Sammenhengen mellom brøk, prosent og desimaltall. Enhver brøk kan skrives som prosent.

Ekstraoppgaver til filmen (over)

Fasit – bruk den til å sjekke når du har gjort oppgavene

Videreføring av sammenhengen mellom brøk og prosent. Hvis 12 av 25 elever ikke har gjort leksene sine – hvor mange prosent er det da som ikke har gjort leksene?

Ekstraoppgaver til filmen (over)

Fasit – bruk den til å sjekke når du har gjort oppgavene

Hvordan finner vi prosenten av noe? Hvordan finner vi 20% av en klasse? Eller 40% avslag på en pris? Det finner du ut her!

Ekstraoppgaver til filmen (over)

Fasit – bruk den til å sjekke når du har gjort oppgavene

Du har funnet ut hvordan du skal regne ut en rabatt – men hvordan skal finner du den nye prisen på en vare, etter at du har trukket fra rabatten?

Eksemplet som brukes er forklart i den forrige filmen.

I denne filmen skal vi finne ut hvor stor prosenten er av et tall. Hvis du får 315 kroner rabatt på en vare som koster 700 kroner – hvor mange prosent rabatt har du fått da?

I denne filmen lærer du formelen som løser alle oppgaver som har med prosent og rabatt å gjøre

Hvor mye er en vare satt ned med? Her lærer du to måter å finne ut det på

I denne videoen lærer du hvordan du bruker formelen for å regne ut hva en vare kostet før den ble satt ned.

(ny versjon 06.04.2020)


Vi håper filmene over er nyttig for deg, og husk at du kan se dem så ofte du vil for å lære prosent best mulig.

Gi oss gjerne tilbakemeldinger om hva du liker, ikke liker eller synes vi kan gjøre bedre med filmene, fortell oss hva du tenker her.