logo

Personvernerklæring

Personvernerklæring for Ufilm – vi behandler (noen få!) personopplysninger om deg Når du bruker Ufilm trenger vi et par opplysninger om deg for å kunne tilby den tjenesten vi ønsker. Vi behandler så lite personopplysninger som mulig, og gjør det selvsagt på måte som ivaretar deg og dine rettigheter. Nedenfor gir vi deg en kort oversikt over hvilke opplysninger vi bruker om deg, og hvilke rettigheter du har. Vil du ha utfyllende informasjon, finner du det her!

1 Ufilm er behandlingsansvarlig

Ufilm er rettslig ansvarlig for at dine personopplysninger blir behandlet lovlig!

Behandlingsansvarlig er den som har ansvar for at bruken av data skjer på lovlig måte og at vi følger det vi har avtalt med deg.

2 Hvilke personopplysninger om deg lagrer vi?

Vi lagrer ditt navn og e-postadresse. I tillegg lagrer vi litt om din bruk av Ufilm, slik at vi kan tilpasse tjenesten deg og dine behov best mulig.

3 Hvorfor behandler vi personopplysninger om deg?

Når du blir bruker Ufilm inngår du en avtale med oss om at vi skal gi deg den best mulige tjenesten. Vi trenger enkelte opplysninger om deg for å kunne gjøre det!

4 Har vi lov til å lagre personopplysninger om deg?

All bruk av personopplysninger må ha grunnlag i lov. Vårt lovgrunnlag for å behandle personopplysninger om deg finner du i EUs lov om personvern (den såkalte personvernforordningen eller GDPR) artikkel Art 6 (a) og (b).

5 Innhenting av personopplysninger

Vi bruker ikke informasjon fra informasjonskapsler/cookies på våre nettsider. Personopplysningene vi registrerer om deg innhentes når du registrerer deg som bruker og senere hver gang du logger deg på Ufilm.

6 Har andre tilgang til dine personopplysninger?

For at Ufilm skal kunne fungere slik du og vi ønsker, trenger vi innimellom hjelp fra andre tjenester. Dette gjelder for eksempel Vipps, som vi bruker som samarbeidspartner for betaling. Vi har avtaler med alle disse som sikrer at de bruker alle opplysninger lovlig.

7 Hvilke rettigheter har du?

Dersom vi behandler personopplysninger om deg, gir loven deg mange rettigheter! Du kan kreve å få innsyn i egne personopplysninger, du kan kreve at vi retter personopplysningene vi har lagret om deg, eller du kan kreve at vi sletter personopplysningene. Du kan ha rett til å be om at vi kun foretar en begrenset behandling av dine personopplysninger. Du har rett til å få kopi av data vi har om deg (det kalles rett til dataportabilitet). Du har rett til å protestere mot vår behandling av dine personopplysninger og du har rett til å klage til Datatilsynet om du er misfornøyd med hvordan vi gjør det.

8 Kontaktinformasjon

Lurer du på noe? Vi vil gjerne høre din mening. Du kan sende oss e-post på hei@ufilm.no eller bruke vårt kontaktskjema.