logo

Om Ufilm

Ufilm er et initiativ som gjerne kalles en sosial entreprenør eller et «impact startup-selskap». Impact Startup Norge beskriver det som selskap som «ønsker å bidra til å skape en ny løsning på et samfunnsproblem». Vår ambisjon er å bidra til løse de store utfordringene norske barn og ungdom i Norge har med matte.

Vi vet at matte er viktig for å lykkes både i og utenfor skolen, faktisk så viktig at matte på ungdomsskolen er spesielt viktig for å gjennomføre første året på videregående skole. Derfor jobber vi hardt for at Ufilm skal være et verdifullt tilbud for barn og ungdommer i tillegg til undervisningen på skolen – vi starter med filmer for 5 til 10 klasse.

Navnet Ufilm er en forkortelse av undervisningsfilm, som så mange av oss har vokst opp med og sett mye av verden gjennom.

Hvorfor Ufilm?

I utdanningsnytt kan vi lese at «forsking har vist samanhang mellom å fullføre første år på vidaregåande og matematikk-karakteren frå ungdomsskolen. Samanhangen mellom karakter og gjennomføring er tydelegare for matematikk enn for norsk og engelsk.»

Samtidig beskrives situasjonen i 2015 slik av NRK: «42 prosent av tiendeklassingene som kom opp i skriftlig eksamen i matematikk i år fikk karakteren 1 eller 2».

5 år senere, i rapporten «På like vilkår?» fra 2020, viste FAFO at resultatene ble bedre i 2017-2019, men skriver samtidig at det «tyder på at de forbedrede eksamensresultatene i hovedsak skyldes endringen i vektingen mellom de ulike oppgavene.» Så ble det pandemi.

Vi kan også lese at det «er liten tvil om at det ligger noen brustne selvbilder i matematikkfagets kjølvann, dessverre. En årsak kan være måten faget undervises på.» og at når «voksne og ungdoms dårlige erfaringer med skolen trekkes frem, er det ofte opplevelser knyttet til matematikkfaget som nevnes».

«Matematikk er og det faget i vidaregåande der flest elevar ikkje består». Dette er noe av det vi i Ufilm ønsker å bidra til å gjøre noe med!

Ufilm er mattefilmer som er et supplement til skolen for mellomtrinn- og ungdomskoleelever. Med filmene får elevene en pedagogisk og faglig sterk lærer som hjelper med det mattearbeidet som må gjøres hjemme for å lykkes best mulig på skolen. Ufilm og filmene våre hjelper med å mestre både mattetimene, mattebøkene og matteleksene i hverdagen og de prøvene, tentamenene og eksamenene elevene møter på skolen. Filmene er spisset mot og tett på kompetansemålene, altså det ungdommene skal måles på.

Ufilm handler om hvordan vi kan bruke kunnskap, pedagogikk, internett og film til å mestre matte, tett på hvordan barn og unge møter matte på skolen der de trenger å mestre.

Hvem er Ufilm?

Ufilm er et initiativ av Jørgen Friberg, Håvard Tjora og Torgeir Waterhouse, og senere er også Bård Gullik Hagen kommet inn som del av vårt team. Vi håper du har utbytte av Ufilm, og setter stor pris på tilbakemeldinger. Fortell oss hva du liker, ikke liker, synes vi kan gjøre bedre eller om har noen tanker om hvordan vi kan samarbeide.

Jørgen Friberg

Jørgen har jobbet som regissør, klipper, dramaturg, og produsent på utallige dokumentarfilmer, underholdningsprogrammer, reklamer, kampanjer og drama. Spennvidden i prosjektene varierer fra prisbelønte dokumentarfilmer som Shakespeares Skjulte Koder til underholdningsprogrammer som Hellstrøm Rydder Opp, Farmen, NRK Super og Salaby, samt tyngre politiske dokumentarer, sportsdokumentarer, vitenskaps- og historiske dokumentarfilmer.

Håvard Tjora

Håvard er utdannet allmennlærer med en master innen spesialpedagogikk. I 2009 og 2011 var han læreren i TV-seriene Blanke ark, som viste hvor stor fremgang elever kan ha, når undervisningen er tilpasset og tilrettelagt. Etter seriene har han hatt fast spalte om skole og oppvekst i Dagbladet i 10 år, og skrevet tre mattebøker, deriblant bestselgeren «Mattemagi» og «Leksehjelp i matematikk» som nå kommer i ny versjon. Han har undervist barn med matematikkvansker i en årrekke.

Bård Gullik Hagen

Bård har vært med å starte opp og utvikle Spillexpo til å bli Norges største og viktigste spillrelaterte messe. Han har jobbet mange år i Egmont Kids Media som salgssjef for Donald Duck & Co, Pondus m.fl. Sammen med Medietilsynet og IKT-Norge var han med å lage og distribuere Trygg på Nett med Donald Duck til norske skoler. De siste årene årene har Bård jobbet i Norgesexpo med fokus på produkt- og forretningsutvikling, bl.a. med å utvikle Elev- & Studentkalender-appene til å bli en av Norges største fordelsapper. Bård har jobbet med produktutvkling og salg siden 1997.

Torgeir Waterhouse

Torgeir har vært med å starte, og driver, foreningene Lær Kidsa Koding og Er du sikker? Han har startet og er partner i rådgivningsselskapet Otte, har deltatt i flere offentlige utvalg, styrer og organisasjoner og har gitt råd og bistått en lang rekke selskap og prosjekter. Torgeir er en ettertraktet rådgiver og foredragsholder, benyttes ofte i mediene og har jobbet med it og it-politikk i Forbrukerrådet og IKT-Norge i mer enn 20 år.

Vi vil gjerne høre fra deg!

Vi håper du liker Ufilm, og setter stor pris på tilbakemeldinger. Fortell oss hva du liker, ikke liker, synes vi kan gjøre bedre eller om du har noen tanker om hvordan vi kan samarbeide.