Likninger

Likninger i matematikken er å jobbe den ukjente. Det møter du på mellomtrinnet og oppover. Det hender vi bruker likninger i hverdagen, på jobb og mer.

Under hver film er det nå ekstraoppgaver du kan jobbe med, klikk på ▶ så få du tilgang til dem.

tips til hvordan du bør jobbe med filmene! (klikk på ▶ for å se tips)

Vi har satt filmene med Håvard i en rekkefølge vi tenker er lurt å følge, men du kan se filmene i den rekkefølgen du vil, og så ofte du vil. Vi håper også du vil dele disse filmene med andre.

Den beste måten å jobbe med filmene på er; sett videoene på pause så ofte som du trenger, spol også tilbake om du trenger det.

Skriv opp stykket Håvard jobber med, og skriv det han gjør. Etter videoen prøver du å regne det en gang til uten video, så ser du videoen en gang til.

Kontakt oss om noe er uklart, eller du mener du mangler en forklaring Lykke til!

En liten introduksjon til likninger.

Her lærer du hva likninger er, og hva X er.

Likhetstegnet. For å regne med likninger må du vite hvordan du kan bruke likhetstegnet – det lærer du her.


Oppgaver – likninger

Oppgave 1, her forklares løsing av de enkleste likningene, X + 5 = 12.

Ekstraoppgaver til filmen (over)

Fasit – bruk den til å sjekke når du har gjort oppgavene

Oppgave 2, løsing av enkle likninger av typen 14 = X – 5.

Prinsippet om å gjøre likt på begge sider for å få X-en alene.

Ekstraoppgaver til filmen (over)

Fasit – bruk den til å sjekke når du har gjort oppgavene

Oppgave 3, løsing av oppgaven 13 = 2 + X – 7

Her er det flere tall som forstyrrer X-en, men det løser vi greit!

Ekstraoppgaver til filmen (over)

Fasit – bruk den til å sjekke når du har gjort oppgavene

Oppgave 4, Likninger med ganging. Oppgaven 2X = 8

Prinsippet for hvordan du får X-en alene når det er multiplisert med et tall.

Ekstraoppgaver til filmen (over)

Fasit – bruk den til å sjekke når du har gjort oppgavene

Oppgave 5, Deling med likninger.

Hvordan får man X-en til å stå alene når den er multiplisert med en brøk?

Ekstraoppgaver til filmen (over)

Fasit – bruk den til å sjekke når du har gjort oppgavene

Oppgave 6, her er det ganske likt som forrige oppgave – men nå er oppgaven litt større

Ekstraoppgaver til filmen (over)

Fasit – bruk den til å sjekke når du har gjort oppgavene

Oppgave 7, her ser vi på hvordan vi løser oppgaver der det står X på begge sider av likhetstegnet.

Oppgaven er: 4X +14 = 6X – 8

Ekstraoppgaver til filmen (over)

Fasit – bruk den til å sjekke når du har gjort oppgavene

Vi håper filmene over er nyttig for deg, og husk at du kan se dem så ofte du vil for å lære likninger best mulig.

Gi oss gjerne tilbakemeldinger om hva du liker, ikke liker eller synes vi kan gjøre bedre med filmene, fortell oss hva du tenker her.