Øve til juletentamen 2020 – del 1

Den aller beste måten å forberede seg til eksamen eller tentamen i matematikk, er å regne tidligere eksamenssett. Her er eksamen fra 2019 for 10.klasse. Gjør oppgavene selv, og gå gjennom svarene med meg etterpå.

Vi har regnet både del 1 som du ser under og del 2 som du finner her.

Tips og råd til tentamen

  • Regn gamle eksamener og tentamener.De temaene du er usikker på, bør du regne ekstra av i boka di.
  • Legg deg slik at du får en god natts søvn før prøven – om du ikke får sove, så vil du uansett få hvile om du ligger i sengen – uten skjerm(!)
  • Spis frokost – hjernen brenner av masse energi ved å konsentrere seg og jobbe så intenst som en eksamen krever.
  • Ha med lunsj
  • Se over oppgavene dine selv om du synes det er kjedelig. De oppgavene du er usikker på regner du over en gang til, om du har tid.
  • Skriv ned de opplysningene oppgaven gir deg – korte stikkord og tall – ved å skrive det ned, aktiverer du hjernen og den begynner å tenke for deg.
  • Sitter du fast, noterer du ned det du kan – opplysninger fra oppgaven, dine egne forsøk på å løse oppgaven – så går du videre. Etter en stund går du tilbake igjen til oppgaven. I mellomtiden har hjernen din tenkt på oppgaven – kanskje kommer du litt nærmere et svar denne gangen.
  • IKKE GÅ FØR TIDEN! Den viktigste prøven i året, er ikke den dagen du skal tenke at du kan gå tidlig. Sitt tiden ut, se over, etterprøv svarene dine.
  • Don’t panic – lykke til!

Under finner du oppgavene fra del 1 av eksamen. Det kan være lurt å skrive ut oppgavene eller ha den på en egen skjerm så du kan se både oppgavene og filmene samtidig. Du finner pdf av del 1 her.

1. Vaffeloppskrift og tid med Netflix

a) Oppskrift for 4 personer, som må gjøres om til oppskrift for 8

b) Overgang fra timer til minutter

2. Regneoppgave

a) Brøk og desimaler

b) Brøk med potens og forkorting

3. Primtallsfaktorisering

4. Epleoppgaven

Epler oppgitt i brøk og prosent, samt finne en ukjent mengde.

5. Bilskiltet

I denne oppgaven skal du bestemme antall mulige utfall.

6. Lykkehjulet

Her skal du finne sannsynligheten for at noe inntreffer. I oppgave b) skal du oppgi sannsynligheten som brøk. Oppgaven tar for seg sannsynlighetsregning.

7. Avstanden fra jorda til sola

Skriv tall på standardform

8. Elever som er med i en fritidsorganisasjon

a) Sammenhengen mellom brøk og prosent.

b) Finne prosenten av et tall

9. Ceciles mopedtur

Omgjøring av minutter til timer. Regne på vei, fart, tid

10. Adrians buksekupp
I denne oppgaven skal du regne ut prosentvis rabatt av en bukse på salg

11. Volum av en kube og areal av et kvadrat

a) Uttrykke volumet av en kube

b) Uttrykke arealet av et kvadrat

c) Forenkle et algebraisk uttrykk

12. Barnevakten Gloria

Oppgavene tar for seg funksjoner, funksjonsuttrykk og lese av en graf

13. Iskremoppgaven

Oppgaven kan løses på flere måter, men er egentlig en oppgave av typen likninger med to ukjente

14. Smågodtoppgaven

Her blir du bedt om å vise hvordan du regner ut kiloprisen på smågodt

15. Femkanten

Geometri. Du skal bestemme ved regning hvor stor en vinkel i en trekant som ligger inntil en femkant er. I filmen får du en innføring i hvordan finne vinkelsummen i en femkant. Du får også sett på vinkelsummen langs en linje. PS: Regulær femkant betyr en perfekt femkant – en femkant der alle sider er like lange, og alle vinkler like store. Kongruente trekanter er trekanter som er like ved at to vinkler er parvis like store, og den ene siden er like lang som den samsvarende siden i den andre. Eller to av sidene er parvis like lange, og vinklene mellom de to sidene er like store. Eller at alle de tre sidene er parvis like lange. I denne oppgaven betyr det at alle trekantene er like store, og har like store vinkler og sider.

16. De to sirklene

Her får du trent på sammenhengen mellom radius og diameter, og utregning av areal av en sirkel.

17. Likninger

Regneoppgave

18. Saftisoppgaven

Her skal du bruke blandingsforhold. En del saft og tre deler vann.

19. Trekantoppgaven

Du får oppgitt arealene til tre kvadrater som danner en trekant mellom seg. Her får du bruk for en gammel og god læresetning oppkalt etter matematikeren som lagde setningen…

20. Kjegler og kule

I denne oppgaven skal du ved hjelp av algebra klare å bevise at to kjegler har samme volum som en kule


Det var alle oppgavene i del 1, du finner del 2 her.

Vi håper filmene over er nyttig for deg til juletentamen, del gjerne siden med andre og husk at du kan se dem så ofte du vil for å forberede deg best mulig.

Gi oss gjerne tilbakemeldinger om hva du liker, ikke liker eller synes vi kan gjøre bedre med filmene, fortell oss hva du tenker her.