Åpenhetsloven

Åpenhetsloven handler om at virksomheter skal kunne gi informasjon om hvordan de grunnleggende menneskerettighetene til egne ansatte og ansatte hos leverandørene deres er ivaretatt.

Vi har alle rett til å be virksomheter som omfattes av Åpenhetsloven om informasjon om hvordan de håndterer konsekvenser knyttet til grunnleggende menneskerettigheter.

Ufilm er ikke omfattet av loven, men vi er likevel opptatt av at grunnleggende menneskerettigheter, arbeidsforhold og mer skal være ivaretatt i vår verdikjede.

Et hensyn vi legger til grunn for våre valg er at drift av Ufilm skal gi så lavt klimaavtrykk som mulig. Det er en faktor som inngår i valg av underleverandører og vi har valgt tjenester som drives på datasenter med strøm som i stor grad eller helt drives med fornybar energi og dermed minimalisering av utslipp og mål om å være karbonnøytrale innen 2030.

Alle våre leverandører og vi selv er seriøse aktører som sikrer gode arbeidsvilkår for de ansatte, og det påvirker alle våre valg om hvem vi jobber med.

Les mer om Åpenhetsloven hos Forbrukertilsynet som har ansvar for oppfølgingen av loven i Norge.

Publisert 08.09.2022, oppdatert 22.09.2002, se endringer i endringsloggen her.