Eksempelfilmer – Abel

Dette er fire av flere filmer Ufilm nå har gjort klar til publisering.

Filmene er ikke publisert offentlig og vi ber derfor om at denne siden med filmer ikke spres utover det interne formålet den er delt for.

«Partall, oddetall» er fra kategorien «Tallære» og inngår i settet med filmer vi nå tester sammen med lærerne og elevene i 8. til 10. klasse ved Holmlia skole.

  • Subtitles off

«Når stykket ikke går opp – komma» er fra kategorien «Divisjon» og inngår i settet med filmer vi nå tester sammen med lærerne og elevene i 8. til 10. klasse ved Holmlia skole.

  • Subtitles off

«Subtraksjon med desimaler» er fra kategorien «Subtraksjon» og inngår i settet med filmer vi nå tester sammen med lærerne og elevene i 8. til 10. klasse ved Holmlia skole.

  • Subtitles off

«Hvorfor setter vi opp multiplikasjonsstykker som vi gjør?» er fra kategorien «Multiplikasjon» og inngår i settet med filmer vi nå tester sammen med lærerne og elevene i 8. til 10. klasse ved Holmlia skole.

  • Subtitles off